top of page

OVER 'T IJ HUISWERKBEGELEIDING

Wat bieden we?
 • inhoudelijke hulp op elk niveau

 • huiswerkbegeleiding

 • bijles

 • examentraining

 • hulp bij het profielwerkstuk

Er zijn natuurlijk verschillende redenen waarom leerlingen extra begeleiding met hun schoolwerk kunnen gebruiken. Wij kunnen leerlingen passende aandacht geven om beter te leren leren, te plannen, om de schoolprestaties te verbeteren en om meer zelfstandig te leren werken.

Al jarenlang hebben we goede ervaringen als huiswerkinstituut, apart én in samenwerking met verschillende scholen.

Wij zitten in de school, bij het Hyperion Lyceum en De nieuwe Havo. Dat heeft een aantal voordelen:

 • het kost geen extra reistijd om ons te bereiken

 • korte lijnen met de school bevorderen de communicatie

 • goede huiswerkbegeleiding tegen een lagere prijs.

Daarnaast werken wij ook samen met de Bredero Mavo. Daar is geen locatie, maar de kinderen kunnen van hetzelfde aanbod gebruik maken als de kinderen van De nieuwe Havo.

Begeleiders
Plezierige omgeving

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen graag bij ons over de vloer komen. Niet alleen voor vakkundige begeleiding, maar ook dankzij een prettige omgeving, gezellige tafels en werkplekken, koekjes bij de thee.

Leerlingen van het Hyperion Lyceum,

De nieuwe Havo en de Bredero Mavo.

Leerlingen van buiten de drie eerder genoemde scholen zijn na overleg ook welkom om bij OVER 't IJ huiswerkbegeleiding of bijles te komen volgen.

Voor wie?

We kunnen hulp bieden bij alle vakken, voor leerlingen van alle niveaus. De begeleiding is intensief: we zorgen ervoor dat op elke 5 leerlingen er 1 begeleider is. Onze begeleiders zijn vakkundig, behulpzaam, geduldig en vriendelijk. Elke begeleider heeft een eigen expertise.

Structuur en regelmaat

Hoe begeleiden we een leerling?

 • Als de schooldag erop zit, is de leerling welkom bij ons.

 • We kijken samen eerst naar de dagplanning: 'Wat gaan we doen?'

 • Vervolgens bepalen we de strategie: 'Hoe ga jij het aanpakken?' (Leren leren.)

 • Dan gaat de leerling aan de slag.

 • De begeleiders leggen individueel de stof uit en overhoren de leerling.

 • Iedereen krijgt zoveel tijd als nodig, dat verschilt per leerling.

 • Voordat de leerling naar huis gaat doen we samen een eindcontrole: 'Heb je je planning gehaald en is het werk gelukt?'

Speciale aandacht

Door de individuele benadering merken we snel wanneer er iets extra's nodig is. Ook leerlingen met problemen zoals ADHD, ADD of dyslexie krijgen passende aandacht. Bovendien werken we samen in een netwerk van specialisten, bijvoorbeeld op het gebied van profiel- of beroepskeuze, ADHD of faalangstreductietraining.

Aanmelding

Lees verder over openingstijden en aanmelding:

Kosten

De kosten variëren van 210 tot 315 euro per maand.

Tijdens proefwerkweken mogen kinderen extra komen zonder extra kosten.

OVER 't IJ huiswerkbegeleiding

Vestiging BUNK Hotel

Hagedoornplein 2

1031 BV Amsterdam

Postadres

Hillegomstraat 12-14

1058 LS Amsterdam

Afmeldingen en informatie:

Nienke Franssen: 06-18044742

coordinatorhyperion@overtij.nl

bottom of page